Programe

Pentru că locuirea adecvată este premisa dezvoltării armonioase a oamenilor şi comunităţilor, renovăm, construim, facilităm, educăm şi suntem activi pentru a crea fundamentele unor vieţi noi.

Realizăm acestea antrenând donaţii, sponsorizări şi găzduind zeci de voluntari anual în programele noastre.

 

instal roof trussesCONSTRUCŢII NOI

Considerăm că având o locuinţă decentă şi un spaţiu primitor, copiii vor avea rezultate mult mai bune la şcoală şi vor putea relaţiona altfel cu ceilalţi copii. Se vor crea legături de prietenie şi colaborare între această familie şi familiile vecine lucru ce va duce la o atmosferă mult mai sigură în acea comunitate. Având o locuinţă în care familia este unită, se evita abandonul şcolar cauzat de lipsa supravegherii copiilor de către părinţii plecaţi la muncă în străinătate. Se previne dezbinarea familiilor care este o altă consecinţă a migrării acestora în alte ţări. Cu alte cuvinte Door to Home nu urmăreşte doar construirea de locuinţe ci şi construirea de comunităţi, impact ce dorim a se perpetua pe o perioadă de timp cât mai lungă.  Read more....

 

RENOVĂRI/REABILITĂRI, 

În cei 13 ani de activitate, perioadă în care s-a studiat în profunzime comunitatea în aria căreia Door to Home îşi desfăşoară activitatea, s-a observat o nevoie foarte crescută de renovări şi intervenţii în comunitate.

În cadrul reabilitărilor/renovărilor intră următoarele tipuri de acţiuni: reabilitarea locuinţelor, reparaţii interioare, zugrăvit, montare de parchet, tâmplărie termopan, izolaţii exterioare/interioare, reparaţii acoperiş.

Intervenţiile în comunitate includ următoarele tipuri de activităţi: amenajarea spaţiilor publice (parcuri, locuri de joacă pentru copii, curţile şcolilor), amenajare de spaţii destinate diverselor activităţi desfăşurate de comunitate, facilitarea accesului la utilităţi, etc.  Read more....

 

INTERVENŢII ÎN COMUNITATE

Intervenţiile în comunitate includ următoarele tipuri de activităţi: amenajarea spaţiilor publice (parcuri, locuri de joacă pentru copii, curţile şcolilor), amenajare de spaţii destinate diverselor activităţi desfăşurate de comunitate, intervenţii asupra obiectivelor destinate întregii comunităţi, facilitarea accesului la utilităţi.

Intervenţiile în comunitate vizează activităţi în urma cărora beneficiari direcţi sunt toţi membrii din acea comunitate, şi ca o componentă foarte importantă este implicarea activă a cât mai multor persoane în acest tip de activităţi.  Read more....

 

education in the communityEDUCARE A COMUNITĂŢII

Lipsa cunoştinţelor în diferite domenii (Eficienţa Energetică, Financiară, Răspuns la Dezastre) determină în comunităţi comportamente care afectează viaţa de zi cu zi. Lipsa informaţiilor practice determină consum ridicat de resurse materiale, financiare şi umane, consum care nu îmbunătăţeşte cu nimic calitatea vieţii. Nevoia identificată este aceea de educare a comunităţii în aceste direcţii prin oferirea de cursuri gratuite pentru comunităţile vizate.  Read more....

 

PROGRAM DE RĂSPUNS LA DEZASTRE

Având în vedere gradul ridicat de risc de producerea de dezastre naturale al zonei, foarte multe familii sunt expuse riscului producerii de inundaţii, alunecări de teren si incendii. În urma evenimentelor din 2005 şi din 2010 s-a constatat o lipsă de educare în ceea ce priveşte comportamentul adecvat în cazul producerii astfel de evenimente, precum şi lipsa unui echipament minim necesar intervenţiei imediate în astfel de cazuri.

Door to Home răspunde în caz de catastrofe, indiferent de scară, apelând la experienţa acumulată în astfel de intervenţii, pe baza cunoştinţelor, resurselor şi a capacităţii de care dispune. Răspunsul va veni în concordanţă cu competenţele dobândite în materie de adăpost şi locuire, în contextul unor intervenţii sustenabile pe termen lung.  Read more....

 

Misiunea noastra

Door to Home este o organizatie neguvernamentala, non-profit, care construieste, renoveaza si reabiliteaza locuinte simple, decente si accesibile ca pret, pentru si impreuna cu cei defavorizati, cu ajutorul voluntarilor si al resurselor din comunitate.

Contactați-ne

Door to Home
Str. Bogdan Voda, nr. 12, Cam. 14
Rădăuţi, Suceava, 725400
România

E-mail: info@doortohome.ro
Tel: 0230 - 562751

Conectează-Te

facebook